Kaart, 004

Een kaart uit de 1749, gedrukt bij  met de bedoeling een situatie te schetsen van Holland in de Middeleeuwen:

Detail:

Nederland Middeleeuwen Kaart 1749, uitsnede

Nederland Middeleeuwen Kaart 1749, uitsnede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele kaart

Nederland Middeleeuwen Kaart 1749

Nederland Middeleeuwen Kaart 1749

 

 

Kaart, 003

De bekende Romeyn de Hooghe vervaardigde duizenden prenten. Één daarvan toont het Leidens ontzet daarmee de prent situerend in ongeveer 1574. De prent is echter minstens 100 jaar later vervaardigd, maar bekend is dat Romeyn zich basseerde op een tekening van Don Juan de Ledesma, zie……

Zou dat een ooggetuige of zo zijn geweest?

Prent Leydens ontzet, Romeyn de Hooghe

Prent Leydens ontzet, Romeyn de Hooghe

{nog een betere opname maken van reproduktie in eigen bezit}

Een kaart met diepte, maar grof. Dudielijk is dat het gebied van de GDP blank staat, dus vandaar ook misschien de gearceerde randen rondom de Zoetermeerse Meer.

 

 

 

Kaart, 002

In de periode 1611-1615 werd onder leiding van Floris Balthasar een atlas gemaakt

De titel luidt: Caertbouck van de Heeren Dyckgraeff ende Hooge Heemraden van Rhijnlant (1615)

De afbeelding hier is vervaardigd aan de hand van het ex. in de Leidse UB, het signatuur is: BPL 2028

Kaart van Floris Balthasar, 1615

Kaart van Floris Balthasar, 1615

Een detail van het gebied bij de tegenwoordige Kniplaan:

Kaart van Floris Balthasar, 1615, detail

Kaart van Floris Balthasar, 1615, detail

De kaart wordt ook genoemd in OLD 46, maar ziet er daar anders uit. Wellicht komt dat omdat er een latere uitgave is gebruikt? Die van 1647 of anders die uit 1687 (OLD 48)

 

Kaart, 001

bron: Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis / Dr. M.G. de Boer en H. Hettema Jr. – Zwolle, 1939, 7de druk. nr. 1

Zie ik hier het Rottemeer?

Historische kaart van Nederland (Romeinse tijd)

Historische kaart van Nederland (Romeinse tijd)

bron: Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis / Dr. M.G. de Boer en H. Hettema Jr. – Zwolle, 1939, 7de druk. nr. 2a

Historische kaart van Nederland (rond 1100)

Historische kaart van Nederland (rond 1100)

 

bron: Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis / Dr. M.G. de Boer en H. Hettema Jr. – Zwolle, 1939, 7de druk. nr. 2b

Hier zie ik het Zoetermeerse Meer op de kaart afgebeeld. De vraag is of dit meer er voor 1100 niet was?

Historische kaart van Nederland (1100-1428)

Historische kaart van Nederland (1100-1428)

Molendriegang, 02

“De molen was de bovenmolen van een driegang die ten noordwesten van de polder stond.

Dit gemaal is 50 meter ten zuidwesten van de vm bovenmolen gebouwd, er werd een nieuwe gemaaltocht gegraven ten zuidwesten zo’n 75 meter van de molendriegang met haar tussenboezems. Waar de bovenmolen gestaan heeft is in de jaren ’70 een stal gebouwd, bij het uitgraven voor de stalfundatie heeft de laatste machinist van dit gemaal houten palen en funderingsresten van de bovenmolen gevonden.

informatie van Nico van den Bos, 16 november 2009.”

bron: http://www.molendatabase.org/ [30-12-2011]

Gemaal De Volharding, 02

“Ik weet wel voor 100% dat er in deze molens gewoond werd. Het waren grote 8-kante bovenkruiers met een (wiek)vlucht van 27 m. Dit waren en zijn eigenlijk de grootste watermolens met de meeste capaciteit. Dat moest ook wel aangezien bovengenoemde polder zo’n 500 ha groot is.

Waarschijnlijk (eigenlijk wel logisch) is er na het stilzetten van de molens, een machinistenwoning gebouwd voor de machinist van het gemaal de Volharding, waarin mijn grootouders van 1946/47 tot 1965 in hebben gewoond. Wat jaren later is de woning gesloopt en kwam er en nieuwe woning ten zuidwesten er van.

Nico van den Bos, kleinzoon van Klaas van den Bos, voormalig machinist van De Volharding aldaar.”

K. van den Bos was machinist van 1947-1965.

bron: persoonlijke emailuitwisseling [12-2011] met goedkeuring

Gemaal De Volharding, 01

“Corstianus van der Pijl is vanaf het begin tot zijn pensionering op 1 november 1933 machinist van dat gemaal geweest. Na zijn pensionering werd zijn zoon Toon van der Pijl als machinist aangesteld. Toon heeft deze functie bekleed van 1933 tot 1947. Tijdens WO2 heeft hij onder moeilijke omstandigheden de polder droog weten te houden. In 1947 heeft hij om gezondheidsredenen ontslag genomen.

Wat ik weet is dat het gemaal eerst een stoomgemaal is geweest in de eerste wereldoorlog is de machine omgebouwd om als gasmotor te kunnen werken. Met een gasgenerator werd vetkool vergast. Het zo verkregen gas werd “gewassen” en vervolgens gebruikt om de machine te laten draaien. Dat proces liep niet altijd vlekkenloos, bij windstilte gebeurden het soms dat de gasconcentratie in het gebouw zo hoog was dat mijn opa het bewustzijn verloor. Als Opa niet op tijd voor het eten of de koffie verscheen was er paniek en moest er snel gekeken worden of het weer mis was.

Vlak na de tweedewereldoorlog is de Gas motor vervangen door een elektramotor welke nog steeds aan de pomp gekoppeld is. De Pannevis pomp is nog de originele pomp uit 1880 en is onverwoestbaar. Omdat er geen onderhoud meer wordt gedaan is het gemaal niet operationeel meer. De vacuümpomp is defect waardoor de pomp niet vacuüm gezogen kan worden en dus ook geen water kan aanzuigen. De Volharding is voor de waterhuishouding niet meer nodig deze functie is door andere moderne onbemande gemalen over genomen.

Het gemaal is wel op de monumentenlijst geplaatst en zal zeker niet worden afgebroken. Er zijn nog geen omlijnde plannen, men denkt aan het onderbrengen in een stichting die het beheer en onderhoud van het Hoogheemraadschap over neemt.”

C. van der Pijl was machinist van 1882?-1933.
T. van der Pijl was machinist van 1933-1947.

bron: http://members.tele2.nl/mvdpyl/nieuwtjes.htm [30-12-2011], geen goedkeuring

afbeelding 1:

Acte van ontslag Corstianus van der Pijl

Acte van ontslag Corstianus van der Pijl

afbeelding 2:

Gemaal De Volharding, 1925

Gemaal De Volharding, 1925

afbeedling 3:

Gemaal De Volharding, 2008

Gemaal De Volharding, 2008

afbeelding:

Gemaal De Volharding, de pomp

Gemaal De Volharding, de pomp